Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με τον πρώην coach H2K και Schalke Veteran – Interview with former H2K and Schalke coach Veteran

Ο Michael “Veteran” Archer είναι προπονητής με εμπειρία στα κορυφαία επίπεδα της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικής σκηνής. Ξεκινώντας τη καριέρα του ως αναλυτής με τους Origen, αργότερα ήταν αναλυτής για τους H2K όταν έφτασα τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2016. Αλλάζοντας θέση σε προπονητής, πέρασε μια σαιζόν με τους Schalke και άλλη μία με τους H2K.

Michael “Veteran” Archer is a coach with experience in the top echelons of the European competitive scene. Starting out his career as an analyst with Origen, he was later an analyst for H2K as they reached the World Championship semifinals in 2016. Switching to coach, he spent a season with Schalke and another one with H2K. 

Πώς πρωτομπήκες στην ανταγωνιστική σκηνή; / How did you first get into the competitive scene?

Branding, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσω. Η πρώτη δουλειά μου ως αναλυτής ήταν στους Origen. Εγώ και ένας φίλος φτιάξαμε ένα έγγραφο βασισμένο στα βίντεο των scrim που είχε δημοσιεύσει η Origen και το βάλαμε στο Reddit. Τράβηξε τη προσοχή του xPeke, που μας ρώτησε αν θέλουμε να γίνουμε αναλυτές. Μετά την Origen ξεκίνησα να δουλεύω ως αρθρογράφος. Κατάφερα να προωθήσω το Ευρωκεντρικό brand μου, με τον όρο «EUphoria» που καθιέρωσα να φτάνει μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επίσης, τα άρθρα μου ήταν πολύ αναλυτικά, ξεχωρίζοντας με από τους περισσότερους αρθρογράφους. Το επόμενο off-season οι προσφορές άρχισαν να έρχονται, κυρίως από άτομα τα οποία με ήξεραν επειδή είχα δυνατό brand.

Branding, and that’s a point I must emphasize. My first analyst job was at Origen. Me and a friend made a document based on the scrim VODs Origen had released and posted it to Reddit. It got the attention of xPeke, who asked us if we wanted to tryout as analysts. After Origen I began work as a freelance writer. I managed to snowball my EU-centric brand, with the term “EUphoria” that I established making it all the way to the World Championship. My articles were also very analytic, separating me from most writers. Next off-season the offers began rolling in, coming from people that only knew of me because I had branding.

 

Πιστεύεις πως η γενική κοινότητα δυσκολεύεται να κατανοήσει τον ρόλο προσωπικού σε ομάδες όπως προπονητές, διαχειριστής, και αναλυτές; / Do you believe the general community has trouble properly understanding the role of staff members such as coaches, managers, and analysts?

Σίγουρα, με το ζόρι τον κατανοούν οι ίδιοι οι οργανισμοί! Δεν μπορείς να δεις το αντίκτυπό τους με τον ίδιο τρόπο που μπορείς των παικτών, και άρα είναι δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς πως συνεισφέρουν στην ομάδα τους. Λόγω αυτού, το branding είναι ακόμα πιο σημαντικό για το προσωπικό από ότι είναι για τους παίκτες. Ο λόγος που έχουμε τη διχοτομία προπονητή / διαχειριστή σε πρώτη φάση είναι επειδή η Riot το αποφάσισε, ενώ σε παραδοσιακά αθλήματα συχνά πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν εξελίχθηκε φυσικά, ο κόσμος προσπαθεί ακόμα να βρει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τρέξουν τα πράγματα.

Definitely, it is barely understood by the organizations themselves! There’s no “eye test” for staff members in the same way there’s one for players, and therefore it’s difficult to tell exactly how they contribute to their team. Because of that, branding is even more important for staff members than it is for players. The reason we have the coach/manager dichotomy in the first place is because Riot mandated it back in Season 5, while in traditional sports they are often one and the same. It did not develop naturally, people are still trying to figure out what’s the best way to do things.

 

Υποστηρίζεις το franchising του EU LCS (τώρα LEC); / Do you support the franchising of the EU LCS (now LEC)?

Το μεγάλο μου πρόβλημα με το franchising είναι πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα για νέους παίκτες να μπουν απευθείας μέσα στο πρωτάθλημα. Προφανώς το franchising είναι συνολικά θετικό για τους οργανισμούς, αλλά τώρα που δεν τιμωρούνται όσο παλαιότερα για το να μην βρίσκουν νέους ταλαντούχους παίκτες, η μη-επαγγελματική σκηνή υπέστη πλήγμα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε ομάδες προβιβασμένες από το Challenger Series να προκρίνονται στο Παγκόσμιο κάθε χρονιά, κάτι που τώρα δεν είναι άλλο δυνατό. Τώρα οι γνωριμίες και το brand έχουν περισσότερη σημασία από πριν, και η ικανότητα λιγότερο. Αν έχεις παίκτες με δυνατό brand, μπορείς να είσαι 10η θέση στο πρωτάθλημα και να παραμένεις επικερδής.

My big issue with franchising is that there is no specific feeder system for rookie talent to go directly into the league. Obviously franchising is beneficial to the orgs overall, but now that they don’t get punished as much for missing rookie talent, the rookie scene has been hurt. In the past four years we’ve had newly-promoted teams qualify to Worlds every year, something which is no longer possible. Now contacts and brand matter more than before, and skill not as much. If you have players with a strong brand, you can be 10th place in the league and remain profitable.

Ποιος πιστεύεις πως ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας της φρικτής αρχής που έκανε η Fnatic στο spring split; / What do you believe was the biggest driving factor of Fnatic’s terrible start to the spring split?

Το ότι έχασαν μια μεγάλη φωνή στο mid lane με την αποχώρηση του Caps σήμαινε πως δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη ηγεσία. Ο αντικαταστάτης του, Nemesis, οδηγούταν από τον jungler του στη προηγούμενη ομάδα του, ενώ ο τωρινός jungler των Fnatic Broxah δεν έχει τέτοιο ρόλο. Το σύστημα mid-jungle τους αποσταθεροποιήθηκε, και πολλές ομάδες πέτυχαν στην εκμετάλλευση αυτού.

The fact that they lost a huge voice in the mid lane with Caps’ departure meant that they lacked any specific leadership. His replacement, Nemesis, was led by his jungler in his previous team, while Fnatic’s current jungler Broxah does not fulfill such a role. Their mid-jungle system was destabilized, and many teams succeeded in taking advantage of it.

 

Ποια είναι η άποψή σου για τον Forg1ven; / What are your thoughts on Forg1ven?

Ο εγκέφαλος του Forg1ven είναι σαν σφουγγάρι όσο αφορά την απορρόφηση πληροφοριών για το πώς παίζεται το League of Legends. Επίσης έχει τρομερή εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και αυτό φαίνεται στον τρόπο που παίζει· αντιμετωπίζει skill matchups σαν winning matchups επειδή είναι σίγουρος πως μπορεί να κάνει outplay τους αντιπάλους. Μου θυμίζει ένα πυροβόλο· πρέπει απλά να τον στοχεύσεις στη σωστή κατεύθυνση και θα καταστρέψει τα πάντα μπροστά του.

Forg1ven’s brain is like a sponge when it comes to absorbing information about how to play League of Legends. He’s also extremely confident in his abilities and that really shows in the way he plays; he treats skill matchups as winning matchups because he’s certain he can outplay the opponents. He reminds me of a sentry gun; what you need to do is point him in the right direction and he will destroy everything in front of him.

 

Γιατί κάνεις διάλειμμα από το coaching και έχεις επιστρέψει στη δημιουργία περιεχομένου; / Why have you taken a break from coaching, returning to content creation?

Είχα προσφορές από πολλές ομάδες στα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Πρωταθλήματα, αλλά τις απέρριψα όλες. Το να συνεχίζω να χτίζω το brand μου είναι πιο σημαντικό από το να πάω σε μια τέτοια ομάδα και να ελπίζω πως θα κερδίσω το EU Masters, καθώς οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν θα μεγιστοποιούσε το πιθανό branding μου. Είναι λίγο λυπητερό, αλλά υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να προωθήσω το brand μου από αυτό. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με το coaching στην Ευρωπαϊκή σκηνή εκτός και αν είναι ομάδα που παίζει στο LEC.

I had offers from several teams in the European Regional Leagues, but rejected them all. Continuing to build my brand is more useful than going into a ERL team and hoping for the love of god that I win EU Masters, since anything less than that would not be maximizing my potential branding. It’s kind of sad, but there are better ways to put my brand out there than that. I do not plan to get into coaching in the European scene unless it’s with a team that plays in the LEC.

 

Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να πεις; / Any closing statements;

Προς φιλόδοξους προπονητές: αν θέλεις να προπονήσεις, πρέπει πρώτα να μάθεις. Πρέπει να χρησιμοποιείς τον χρόνο σου είτε για να μαζεύεις γνώση του παιχνιδιού είτε να απομνημονεύεις τη γνώση που έχεις ήδη. Ως προπονητής πρέπει επίσης να δίνεις το παράδειγμα· σκέψου το λες και οι παίκτες σου θα βάζουν μόνο τη μισή δουλειά που βάζεις εσύ. Τέλος, δώσε προτεραιότητα στο να είσαι χρήσιμος πάνω από όλα τα άλλα. Αν είσαι άκαμπτος και πιστεύεις ότι γνωρίζεις πως πρέπει να στηθούν τα πάντα, θα αποτύχεις. Η σκηνή εξελίσσεται συνεχώς και κανένας δεν έχει βρει τον «τέλειο» τρόπο να γίνονται τα πράγματα.

For aspiring coaches: if you want to coach, you first need to learn. You should spend your time either gathering game knowledge or committing to memory the knowledge you already have. As a coach you also need to set an example; try to think of it as if the players will only put in half the work you do. Finally, prioritize being useful above all else. If you are too rigid and think you know how everything should be structured, you will fail. The scene is constantly evolving and no one has figured out the “perfect” way to do things.

External links:

[embed_social_signature url=”https://twitter.com/VeteranEU” /]

Discord server

Ευχαριστούμε τον Zira Ross και το The Spawn για τη συνεισφορά τους στην οργάνωση της συνέντευξης.

Περισσότερα

post
Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με τον Lepo των Outlawz

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Μπισκότα (Cookies)

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Καθώς και Cookies προερχόμενα απο τρίτες σελίδες, όπως Google Analytics, Facebook και Twitter, για ανάλυση των προτιμήσεων σας στο περιεχομένο της Ιστοσελίδας μας και για τα Comments σας, για να σας παρέχουμε περισσότερο και καλύτερο υλικο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

x