Βίντεο

Μπορεί Να Υπάρξει Μόνο Ένας στο RoboCop: Rogue City (There Can Only Be One Achievement/Trophy Guide)

Στον οδηγό αυτόν θα σας δείξουμε πώς να εξουδετερώσετε όλους τους εχθρούς στο Old Factory μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά για να κερδίσετε το “There Can Only Be One” Achievement/Trophy στο RoboCop: Rogue City.

Το “There Can Only Be One” είναι ένα semi-missable Achievement/Trophy στο RoboCop: Rogue City, το οποίο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της βασικής αποστολής “Let’s Talk”, στα μισά περίπου του playthrough σας.

Αφού τελειώσετε με την επίσκεψή σας στο νοσοκομείο, πηγαίνετε στο Old Factory, για να μιλήσετε με τον Max Becker. Στην πραγματικότητα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της OCP σας έχει στήσει ενέδρα στέλνοντας δεκάδες droids κατά πάνω σας. Για να κερδίσετε το Achievement/Trophy θα πρέπει να εξουδετερώσετε όλους τους εχθρούς σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Τα χρονικό περιθώριο αυτό ίσως να μην είναι αρκετό αν δεν παίζετε σε κάποιο από τα χαμηλότερα επίπεδα δυσκολίας ή αν δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Skills, όπως αυξημένο damage ή μεγαλύτερο armor μπορούν να βοηθήσουν το έργο σας, αλλά στην περίπτωση που έχετε ξοδέψει τα skill points σε traits, όπως το Psychology ή το Engineering, θα πρέπει είτε να ρίξετε το επίπεδο δυσκολίας στο Easy, είτε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη motherboard για το Auto-9, το πιστόλι του RoboCop. Και όταν λέμε την κατάλληλη εννοούμε κάποια που να σας δίνει πρόσβαση στο Auto Reload, ώστε να μην χρειάζεται να ξαναγεμίζετε το όπλο σας κάθε λίγο και λιγάκι.

Για καλή σας τύχη, υπάρχουν αρκετά OCP Recovery Charges στον χάρτη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπληρώσετε τα hit points. Επιπροσθέτως, στην περιοχή αυτή υπάρχουν αρκετές φιάλες προπανίου, πυροσβεστήρες και άλλα throwables, που δύναται να χρησιμοποιηθούν για να ξεπαστρέψετε μονομιάς 2-3 αντιπάλους.

Εάν για κάποιο λόγο δεν καταφέρετε να κερδίσετε το Achievement/Trophy με την πρώτη, μπορείτε να κάνετε load το τελευταίο Auto-Save σας από το κεντρικό μενού για να προσπαθήσετε ξανά.

In this guide we will show you how to eliminate all enemies in Old Factory in less than 10 minutes to earn the “There Can Only Be One” Achievement/Trophy in RoboCop: Rogue City.

“There Can Only Be One” is a semi-missable Achievement/Trophy in RoboCop: Rogue City, which takes place during the main mission “Let’s Talk”, about halfway through your playthrough.

After you’re done with your visit to the hospital, head to the Old Factory to talk to Max Becker. In fact, the high-ranking OCP executive has ambushed you by sending dozens of droids at you. To earn the Achievement/Trophy you must take out all the enemies in less than 10 minutes.

This time frame may not be enough if you’re not playing on one of the lower difficulty levels or if you don’t have the right equipment. Skills such as increased damage or greater armor can help your task, but in case you’ve spent skill points on traits such as Psychology or Engineering, you’ll either have to lower the difficulty level to Easy or use the appropriate motherboard for Auto-9, RoboCop’s pistol. And when we say the right one, we mean one that gives you access to Auto Reload, so you don’t have to reload your gun every now and then.

For good luck, there are several OCP Recovery Charges on the map, which can be used to replenish hit points. Additionally, there are several propane tanks, fire extinguishers and other throwables in this area, which can be used to take out 2-3 opponents at once.

If for some reason you fail to earn the Achievement/Trophy on the first try, you can load your last Auto-Save from the main menu to try again.

#robocoproguecity #achievementguide #trophyguide #robocop

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Μπισκότα (Cookies)

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Καθώς και Cookies προερχόμενα απο τρίτες σελίδες, όπως Google Analytics, Facebook και Twitter, για ανάλυση των προτιμήσεων σας στο περιεχομένο της Ιστοσελίδας μας και για τα Comments σας, για να σας παρέχουμε περισσότερο και καλύτερο υλικο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

x