Βίντεο

Πώς να παίξετε αποστολές με όλους τους διαθέσιμους συμμάχους στο Rise of The Ronin

Στον οδηγό αυτόν θα σας δείξουμε πώς να κερδίσετε το “Social Climber” Trophy στο Rise of the Ronin.

Κατά τη διάρκεια του playthrough σας στο Rise of the Ronin θα γνωρίσετε διάφορους χαρακτήρες, με τους οποίους αναπτύσσετε δεσμούς και συμμαχίες.

Για να κερδίσετε το “Social Climber” Trophy θα πρέπει να ξεκινήσετε μια αποστολή και με τους 32 διαφορετικούς allies που υπάρχουν στο παιχνίδι. Δεν είναι εφικτό να κερδίσετε το Trophy αυτό κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής του gameplay, καθώς ορισμένοι σύμμαχοι δεν είναι διαθέσιμοι σε κάποιες αποστολές. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό “Testament of the Soul” (ξεκλειδώνει στην αρχή του 2ου chapter), μπορείτε να κάνετε retry παλαιότερες αποστολές.

Το πρώτο σας βήμα είναι να σιγουρευτείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει και τους 32 allies, καθώς κάποιοι όπως ο Gonzo είναι missable. Χρησιμοποιήστε το “Testament of the Soul” και κάντε retry όσες αποστολές χρειάζεται μέχρι να ξεκλειδώσετε όλο το ρόστερ.

Μόλις έχετε στη διάθεσή σας και τους 32 allies και εφόσον έχετε ολοκληρώσει το παιχνίδι επιλέξτε μέσω του “Testament of the Soul” την αποστολή “Curtail Falls, Curtain Rises” του Chapter 1. Στη συνέχεια από την επιλογή “Select Allies” διαλέξτε τους δύο συμμάχους που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την αποστολή ακολουθώντας τα βήματά μας από το βίντεο. Μετά κάντε retry επιλέγοντας δύο διαφορετικούς συμμάχους, μέχρι ωσότου να ξεκινήσετε την αποστολή και με τους 32 διαφορετικούς Allies.

Δεν είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσετε την αποστολή για να κερδίσετε το Trophy, παρά μόνο να ξεκινήσετε μια αποστολή με 32 διαφορετικούς συμμάχους. Εναλλακτικά, λοιπόν αφού ξεκινήσετε την αποστολή μπορείτε να κάνετε quit, και να την ξεκινήσετε ξανά με νέους συμμάχους. Κατά την ταπεινή μας άποψη όμως καλό είναι να ολοκληρώσετε την αποστολή για να πάρετε τα xp και τα resources.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν παίξετε την αποστολή αυτή στο επίπεδο δυσκολίας Midnight (ξεκλειδώνει στο endgame) θα κερδίσετε και το “Midnight Crossing” Trophy. Επίσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο δυσκολίας θα κερδίσετε και το “Traveling Through Time” Trophy.

In this guide we will show you how to earn the “Social Climber” Trophy in Rise of the Ronin.

During your playthrough of Rise of the Ronin you will meet various characters, with whom you develop bonds and alliances.

To earn the “Social Climber” Trophy you will need to embark on a mission with all 32 different allies in the game. It is not possible to earn this Trophy during the normal gameplay flow, as some allies are not available in some missions. However, using the “Testament of the Soul” mechanic (unlocked at the beginning of Chapter 2), you can retry older missions.

Your first step is to make sure you have all 32 allies unlocked, as some like Gonzo are missable. Use “Testament of the Soul” and retry as many missions as needed until you have unlocked the entire roster.

Once you have all 32 allies available and you have completed the game, use “Testament of the Soul” to select the “Curtail Falls, Curtain Rises” mission from Chapter 1. Then from the “Select Allies” option choose the two allies you want to take with you. Start and complete the mission by following the steps from the video. Then retry by selecting two different allies, until you start the mission with all 32 different Allies.

It is not mandatory to complete the mission to earn the Trophy, only to start a mission with 32 different Allies. Alternatively, so after you start the mission you can quit, and start it again with new Allies. In our humble opinion though, it is best to complete the mission to get the xp and resources.

It is worth noting that if you play this mission on the Midnight difficulty level (unlocked in the endgame) you will also earn the “Midnight Crossing” Trophy. Also, regardless of the difficulty level you will also earn the “Traveling Through Time” Trophy.

Review ➤ https://bit.ly/rotreview

#riseoftheronin #trophyguide #riseoftheroningameplay

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Μπισκότα (Cookies)

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Καθώς και Cookies προερχόμενα απο τρίτες σελίδες, όπως Google Analytics, Facebook και Twitter, για ανάλυση των προτιμήσεων σας στο περιεχομένο της Ιστοσελίδας μας και για τα Comments σας, για να σας παρέχουμε περισσότερο και καλύτερο υλικο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

x