Βίντεο

Πώς να βρείτε το Rebel Talisman στο Assassin’s Creed Mirage (Surrender Enigma Walkthrough & Guide)

Στον οδηγό αυτόν θα σας δείξουμε πώς να επιλύσετε το “Surrender” Enigma και να ανακαλύψετε το Rebel Talisman στο Assassin’s Creed Mirage.

Στο Assassin’s Creed Mirage συναντάμε μια σειρά από προαιρετικά quests, τα οποία ονομάζονται Enigmas.

Τα Enigmas λειτουργούν ως εξής: ο πάπυρος που ξεκλειδώνει το quest σας δίνει κάποιο hint για την τοποθεσία ενός θησαυρού. Το hint αυτό μπορεί να είναι μια ζωγραφιά, ένα ποίημα, ένας γρίφος ή μια περιγραφή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται ο θησαυρός. Οι θησαυροί αυτοί είναι νέα Dyes και νέα Talismans, κοινώς πρόκειται καθαρά για cosmetic αντικείμενα, οπότε η ενασχόλησή σας με αυτά τα quests είναι καθαρά προαιρετική.

Για να ολοκληρώσετε το Surrender Enigma, θα πρέπει αρχικά να συλλέξετε τον πάπυρο που ξεκλειδώνει την αποστολή. Ο πάπυρος αυτός βρίσκεται στα βορειοανατολικά του “Tomb of Zubaydah”, στην περιοχή “Wilderness” (έχουμε μαρκάρει το σημείο αυτό στον χάρτη μέσα στο βίντεο). Το πιο κοντινό σημείο για να κάνετε fast travel είναι το “Water Mill” στα βορειοδυτικά. Κάντε λοιπόν fast travel και μετά καλέστε το mount σας για να μετακινηθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς το σημείο που βρίσκεται ο πάπυρος.

To hint που μας δίνει ο πάπυρος είναι ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο θησαυρός βρίσκεται σε ένα πλημμυρισμένο σπίτι. Το μόνο σημείο στον χάρτη, όπου υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια είναι στο είναι στο χωριό “Ukbara” (εκεί μπορείτε να κερδίσετε και το “Crossing Paths” Achievement/Trophy ακολουθώντας τον αναλυτικό οδηγό μας), το οποίο εντοπίζεται στη βόρειο τμήμα του χάρτη.

Χρησιμοποιώντας το viewpoint στο “Northern Oasis”, κάντε fast travel και από εκεί κατευθηνθείτε βόρεια με το mount σας μέχρι να φτάσετε στο χωριό “Ukbara”. Φροντίστε να έχετε το ποτάμι στο δεξί σας χέρι και κατευθυνθείτε μέχρι το βορινότερο σπίτι του χωριού, εκεί θα βρείτε το Rebel Talisman ((εάν αυτό είναι το πρώτο Enigma που συλλέγετε θα κερδίσετε και το “Riddle Me This” Achievement/Trophy).

In this guide we’ll show you how to solve the “Surrender” Enigma and discover the Rebel Talisman in Assassin’s Creed Mirage.

In Assassin’s Creed Mirage, we encounter a series of optional quests called Enigmas.

Enigmas work like this: the scroll that unlocks the quest gives you some hint about the location of a treasure. This hint can be a painting, a poem, a riddle, or a description of the location where the treasure is located. These treasures are new Dyes and new Talismans, commonly these are purely cosmetic items, so your engagement with these quests is purely optional.

To complete Surrender Enigma, you must first collect the scroll that unlocks the quest. This scroll is located to the northeast of the “Tomb of Zubaydah”, in the “Wilderness” area (we’ve marked this spot on the map within the video). The closest point to fast travel is the “Water Mill” to the northwest. So fast travel and then call your mount to move as fast as possible to the scroll location.

The hint given by the scroll is that the spot where the treasure is located is in a flooded house. The only place on the map where there are flooded houses is in the village “Ukbara” (there you can also earn the “Crossing Paths” Achievement/Trophy by following our detailed guide), which is located in the northern part of the map.

Using the viewpoint at “Northern Oasis”, fast travel and from there head north with your mount until you reach the village of “Ukbara”. Make sure you have the river on your right hand and head to the northernmost house in the village, there you will find the Rebel Talisman ((if this is the first Enigma you collect you will also earn the “Riddle Me This” Achievement/Trophy).

#assassinscreedmirage #assassinscreedmiragegameplay #acmirage #walkthrough

Review ➤ https://bit.ly/acmiragereview

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Μπισκότα (Cookies)

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Καθώς και Cookies προερχόμενα απο τρίτες σελίδες, όπως Google Analytics, Facebook και Twitter, για ανάλυση των προτιμήσεων σας στο περιεχομένο της Ιστοσελίδας μας και για τα Comments σας, για να σας παρέχουμε περισσότερο και καλύτερο υλικο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

x