Βίντεο

Βρίσκουμε την Κρυφή Περιοχή του Steel Mill στο RoboCop: Rogue City (Good Eyes, Murphy! Trophy Guide)

Στον οδηγό αυτόν θα σας δείξουμε πώς να βρείτε το PCB για το Auto-9 στο Steel Mill για να κερδίσετε το “Good Eyes, Murphy!” Achievement/Trophy στο RoboCop: Rogue City.

Κατά τη διάρκεια του quest “Street Vulture’s Turf”, της τρίτης βασικής αποστολής του παιχνιδιού, θα μεταβείτε στην περιοχή της συμμορίας των Street Vultures, οι οποίοι φέρεται να κρατούν όμηρο έναν αστυνομικό.

Η περιοχή αυτή είναι αρκετά μεγάλη και χωρίζεται σε διάφορα τμήματα. Το τελευταίο τμήμα της ονομάζεται Steel Mill και περιλαμβάνει μια βασική, καθώς και δύο προαιρετικές αποστολές. Στον χάρτη αυτόν υπάρχει μια κρυφή περιοχή, η οποία κρύβει μια πανίσχυρη motherboard για το Auto-9, το πιστόλι του RoboCop. Αν μάλιστα συλλέξετε την motherboard αυτήν θα κερδίσετε το “Good Eyes, Murphy!” Achievement/Trophy.

Ξεκινώντας από το σημείο του χάρτη που δείχνει το βίντεο, προχωρήστε ευθεία μέχρι να φτάσετε στη μηχανή του τραίνου και κρατήστε πατημένο το square button (ή το κουμπί X αν παίζετε στο Xbox) για να ξεκινήσετε την μηχανή. Το Engineering Level σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 3 για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία το τραίνο, ή εναλλακτικά θα πρέπει να έχει κάνετε scan το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στο “North Stronghold” του Steel Mill.

Μόλις το τραίνο τεθεί σε λειτουργία ακολουθήστε το μέχρι να σταματήσει, και ανεβείτε τη σκάλα που υπάρχει στη δεξιά πλευρά. Η σκάλα θα σας οδηγήσει σε ένα μικρό δωμάτιο, όπου υπάρχει ένα chest. Ανοίξτε το και η motherboard θα γίνει δικιά σας.

In this guide we will show you how to find the PCB for Auto-9 at Steel Mill to earn “Good Eyes, Murphy!” Achievement/Trophy in RoboCop: Rogue City.

During the “Street Vulture’s Turf” quest, the game’s third main quest, you’ll jump into the territory of the Street Vultures gang, who are allegedly holding a police officer hostage.

This area is quite large and is divided into several sections. The last section is called Steel Mill and includes a main mission, as well as two optional missions. In this map there is a hidden area, which hides a powerful motherboard for the Auto-9, RoboCop’s pistol. In fact, if you collect this motherboard you will earn “Good Eyes, Murphy!” Achievement/Trophy.

Starting from the spot on the map shown in the video, go straight until you reach the train engine and hold down the square button (or X button if you’re playing on Xbox) to start the engine. Your Engineering Level should be at least at 3 before you can start the train, or alternatively you should have scanned the user manual, which can be found in the Steel Mill’s “North Stronghold”.

Once the train is running follow it until it stops, and climb the ladder on the right hand side. The stairs will lead you to a small room, where there is a chest. Open it and the motherboard will be yours.

#robocoproguecity #achievementguide #trophyguide #robocop

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Μπισκότα (Cookies)

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Καθώς και Cookies προερχόμενα απο τρίτες σελίδες, όπως Google Analytics, Facebook και Twitter, για ανάλυση των προτιμήσεων σας στο περιεχομένο της Ιστοσελίδας μας και για τα Comments σας, για να σας παρέχουμε περισσότερο και καλύτερο υλικο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

x